COMPO Herbistop Ultra Alle Oppervlakken - 250 ml

250ml onkruidbestrijding is goed voor 111m² te behandelen.
Toelatingsnummer : 10788G/B - Actieve stof : 500 g/l pelargonzuur.
Samenstelling: 500 g/l pelargonzuur
Concentratie actieve stof: 500 g/l
Geregistreerde naam: Herbistop Ultra
Toelatingsnummer: 10788G/B
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
EC (Emulgeerbaar concentraat)

€ 20,95 20.95 EUR € 20,95

€ 20,95

    Deze combinatie bestaat niet.